Video

Home / Video

Video

EXPLAINER VIDEO

Svakodnevno nas brojni online servisi jure na internetu sa željom da se registrujemo, pretplatimo i jednostavno postanemo aktivni i redovni korisnici. Mnogi na ovom putu ne shvataju da je neophodno da se iskomunicira svrha postojanja servisa, kao i odogovor na logičo pitanje, zašto bi ovo trebalo da koristim, koji su benefiti, koji problem rešavam ako se registrujem.

Explaner video ili video klip koji objašnjava servis, uslugu je tu da za oko 60 sekundi, koliko možemo da „ukrademo“ od svakog korisnika, objasni i odgovori na gore navedena pitanja.

Ovakvi video snimci po statistici uvećavaju broj konverzija, instalacija, registracija, kupovina i do 10x, čime se ubrajaju u jedan od osnovnih alata u internet marketingu.